zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie Stowarzyszenia AKADEMIA SZANS

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na terenie Dąbrowy Tarnowskiej. Założycielami są ludzie związani z dąbrowskimi szkołami: SP-1, SP-2, Gimnazjum nr 1 i SP w Smęgorzowie, chcący społecznie podejmować różnorakie inicjatywy skierowane w stronę dzieci i młodzieży. Siedzibą naszego stowarzyszenia jest Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Aktualności

Podsumowanie projektu „Woda w naszym otoczeniu”

21.06.2013

We wtorek 18.06.2013 r. odbyło się podsumowanie projektu „Woda w naszym otoczeniu” realizowanego przez Stowarzyszenie „Akademia Szans” oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Programu Równać Szanse 2012.

Na realizację projektu stowarzyszenie pozyskało dotację w wysokości 7000 zł od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanej przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzież.

Młodzież aktywnie uczestnicząca w projekcie przedstawiła prezentację multimedialną zgromadzonym gościom, wśród których byli: dyrektor Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej p. Krzysztof Krakowski, prezes Stowarzyszania „Akademia Szans” p. Marzena Rzepka, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli p. Marian Gajda oraz uczniowie gimnazjum.

Dzięki temu projektowi młodzież nauczyła się oceniać stan środowiska w którym mieszka; potrafi określić czystość wody w miejscowej rzece Breń, wie gdzie szukać informacji o czystości rzeki; nawiązała kontakt z instytucjami takimi jak Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; wie jak przeprowadzać diagnozę środowiska lokalnego; wie jak wygląda profesjonalne badanie wody; potrafi prezentować wyniki swojej pracy, umie określić swoje mocne i słabe strony - młodzież podniosła swoje kompetencje i umiejętności społeczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań projektowych:

  • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej p. Stanisławowi Początkowi, za możliwość wykonania ankiet na terenie Urzędu Miejskiego;
  • dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie p. Romanowi Bartusiowi, za możliwość zwiedzania laboratorium Inspekcji Sanitarnej w Tarnowie oraz za spotkanie z p. Wojciechem Pelczarem, który przybliżył charakter pracy Inspekcji Sanitarnej;
  • opiekunowi Szkolnego Koła PCK p. Katarzynie Wójcik, za pomoc w organizacji Międzynarodowego Dnia Wody;
  • wszystkim osobom, które przyczyniły się do osiągnięcia postawionych sobie przez nas celów.

Opiekunem projektu była nauczycielka chemii p. Elżbieta Marciniak, a w przygotowaniu podsumowania wspierała nas p. Anna Piotrowska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

Następne projekty

12.06.2013

Już wkrótce rozpoczniemy realizację dwóch następnych projektów: związanego z edukacją historyczną "ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ" oraz turystyczno - krajoznawczego "Dalekie chwalicie, bliskiego nie znacie".

Szczegóły - wkrótce.

Ulotka podsumowująca projekt

29.05.2013

W ramach projektu „Woda w naszym otoczeniu”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, młodzież Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej uczestniczyła w przygotowaniu ulotki dotyczącej realizowanego projektu. Oto efekty ich pracy:

 

Zajęcia laboratoryjne

25.04.2013

W ramach projektu „Woda w naszym otoczeniu”, finansowanemu przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności, młodzież gimnazjum wykonuje badania próbek wody pobranych z rzeki Breń.  

Wśród wielu wskaźników, które charakteryzują stopień zanieczyszczenia wód, gimnazjaliści samodzielnie wykonują 6 oznaczeń w próbkach wody rzeki Breń pobranych z dwóch różnych punktów pomiarowych, co pozwoli ocenić stan czystości Breńki oraz określić wpływ miasta na rzekę.

Na zajęciach młodzież trenuje umiejętność wykonywania analiz chemicznych, ćwiczy techniki laboratoryjne.

Zdjęcia >>>

Światowy Dzień Wody

23.03.2013

W ramach Programu Równać Szanse, finansowanemu przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności, przy współpracy ze Szkolnym Kołem PCK, uczestnicy projektu z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, zorganizowali w szkole obchody Światowego Dnia Wody, który w tym roku odbywa się pod hasłem Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody i ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie świeżej wody dla świata, dla nas oraz na konieczność zrównoważonego gospodarowania jej zasobami, dbania o ty, by każdy mieszkaniec ziemi miał dostęp do niej; szanowania każdej kropli wody.

Gimnazjaliści częstowali w tym dniu nauczycieli oraz koleżanki i kolegów wodą - pragnąc zachęcić do spożywania jej na co dzień, przypominając, że jest ona najzdrowsza i niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego z nas. Pamiętajmy, że bez wody nie ma życia. Nie marnujmy wody!

Zdjęcia >>>

Wycieczka do laboratorium

14.03.2013

W ramach Programu Równać Szanse, realizowanemu dzięki Stowarzyszeniu „Akademia Szans”, finansowanemu przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności, młodzież gimnazjum uczestniczyła w edukacyjnej wycieczce do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie.

Było to ciekawe doświadczenia dla młodych, którzy mieli okazję zobaczyć:

  • laboratorium mikrobiologii, gdzie dba się o to, by woda była wolna od bakterii;
  • laboratorium fizyko-chemii, gdzie bada się wskaźniki fizyko-chemiczne;
  • laboratorium analiz instrumentalnych (oznacza się w nim metale ciężkie np. ołów, kadm),

Podczas wycieczki gimnazjaliści przyglądali się profesjonalnemu badaniu wybranych wskaźników wody (np. oznaczanie ilości żelaza, twardości ogólnej, mętności), jak również ćwiczyli techniki laboratoryjne, które już niedługo będą wykorzystywać podczas badania wody z rzeki Breń.

Zdjęcia >>>

Spotkanie z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej

17.02.2013

We wtorek 13.02.2013 r. przedstawiciele młodzieży uczestniczącej w projekcie spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej p. Stanisławem Początkiem. Przedstawili założenia projektu i prosili o zgodę na przeprowadzenie ankiet diagnozujących lokalne środowisko.

Dla młodzieży było to duże wyzwanie ale równocześnie okazja, zakończona sukcesem, do rozwijania umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego,. Spotkanie z p. Stanisławem Początkiem było bardzo miłe. Prośba została rozpatrzona pozytywnie, gimnazjaliści jeszcze w miesiącu lutym przeprowadzą ankiety na terenie Urzędu Miejskiego.

Spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie

15.02.2013

W ramach realizacji projektu „Woda w naszym otoczeniu”, w piątek 08.02.2013 grupa uczniów Gimnazjum nr 1 spotkała się z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej p. Wojciechem Pelczarem. Opowiedział  on o swoich codziennych obowiązkach, restrykcyjnych wskaźnikach,  jakie musi spełniać woda by nadawała się do celów spożywczych, sposobach poboru próbek wody do badań. Gimnazjaliści mieli również okazję dowiedzieć się o tym, że Inspekcja Sanitarna dba o czystość wody w miejskim basenie, krytej pływalni, z której często korzystają, oraz czynnych kąpieliskach.

Zdjęcia >>>

Rozpoczęcie projektu

31.01.2013

Od stycznia rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, skierowanego do uczniów Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na jego realizację zdobyliśmy 7000 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Równości. Opiekunem projektu jest p. Elżbieta Marciniak.

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży: